Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΑΞΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο σύλλογος ιδρύθηκε με την από τις 23-6-2003 Αίτηση 23 ιδρυτικών μελών προς το Πρωτοδικείο Νάξου.
Ο σύλλογος έχει έδρα την Νάξο .
Με την απόφαση 55/2003 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου ,αναγνωρίστηκε ως σωματείο και καταχωρήθηκε στα βιβλία του πρωτοδικείου με Α/Α 212/13-10-2003.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
α)Η διδασκαλία και η διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής και η κατάρτιση ιεροψαλτών.
β)Η πραγματοποίηση διαλέξεων και ερευνών για τις ρίζες και την εξέλιξη της Βυζαντινής μουσικής δια μέσου των Αιώνων καθώς και για τις ηθικές και πολιτιστικές αξίες που υπηρετεί και τις ψυχικές ανάγκες που εκφράζει καθώς και την συμβολή της στην εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των πιστών και στην ηθική εξύψωση της κοινωνίας.
γ)Η διοργάνωση διαλέξεων και ομιλιών μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής παράδοσης για την καθοδήγηση των γονέων στο ορθό τρόπο ανατροφής των παιδιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα.
δ)Στην συμβολή και στην ενασχόληση της νεολαίας με επωφελείς ,ηθικές και χρήσιμες δραστηριότητες με βάση την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των συνανθρώπων μας.
ε)Η ερευνα της συμβολής των Ναξίων και γενικότερα των Κυκλαδιτών στην σύνθεση και την εκτέλεση Βυζαντινών ύμνων.