Εκδήλωση για μακαριστό Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο στις 11/5/2014

Εκδήλωση για μακαριστό Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο στις 11/5/2014 και ώρα 5.00μμ στην αίθουσα τελετων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης